Tein valtuustoaloitteen 27.2.23 Forssan kaupunginvaltuustossa, koska olen ollut huolissani forssalaisista nuorista ja ikäihmisistä. Valtakunnallisessa nuorisotyön ja politiikan ohjelmassa 2020-2023 Nuorisotyö kunnassa todetaan, että nuorisotyö on kunnan lakisääteinen peruspalvelu, joka tukee nuorten kasvua ja toimijuutta omaehtoisen ja ohjatun toiminnan kautta. Paikallisen, forssalaisen nuorisotyön keskeiset haasteet koskevat sen laadun varmistamista, toiminnallisen tuloksellisuuden osoittamista ja tunnettuutta. Nuorisotyön vahvistaminen osana kunnassa tehtävää nuorten hyvinvointityötä on tärkeää. Nuorisotyön eri työtapojen, muotojen ja osa-alueiden (nuorten tieto- ja neuvontatyö, nuorten mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön ennaltaehkäisy, sukupuolisensitiivinen nuorisotyö, liikunta) kehittämisessä tulee pyrkiä entistä tiiviimpään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä Forssassa. Siksi yhteistyötä paikallistason eri toimijoiden (yhdistykset, seurakunnat, yritykset) tulee vahvistaa.

Forssassa on taas käyty keskustelua nuorten käyttäytymisestä kauppakäytävillä. Forssan nuorisotoimi on järjestänyt kokoontumistilaksi Kuutamon Kehräämöllä, jota osa nuorista onkin käyttänyt aktiivisesti. Osa nuoristamme ei kuitenkaan viihdy Kuutamon nuorisotiloissa ja nämä nuoret kokoontuvat kauppakäytävillä. Aikaisemmin Forssassa on ollutkin puhetta siitä, että forssalaisille nuorisolle järjestettäisiin kokoontumistila joko Prisman tai City-Marketin kauppakeskuksista. Muissa kaupungeissa kokemukset ovat olleet hyviä, koska nuoret haluavat kokoontua siellä, missä on muutakin elämää. Forssassa asia ei ole edennyt. Tällä hetkellä tyhjää liiketilaa on vain Kutomon tiloissa, joihin nuorille voisi järjestää kokoontumispaikan. Toisena vaihtoehtona Forssan kaupunki voisi järjestää koulupäivien jälkeen nuorille liikuntamahdollisuuksia Vesihelmeen ja/tai muihin mahdollisiin vapaisiin liikuntatiloihin. Esimerkiksi Lohjalla on otettu käyttöön MoreMove-kortti, joka on tarkoitettu 15–17-vuotiaille. MoreMove-korttilaisilla on mahdollisuus varata vapaana olevia liikuntatiloja käyttöönsä 24 h ennen vuoron alkua. Varaaminen edellyttää, että nuoren huoltaja on antanut suostumuksensa tilojen varaamiseen. Kortin hinta on ollut n.30 euroa kevään ajan. 

Forssassa käyttämättömiä liikuntatiloja voisivat käyttää 12–17-vuotiaat nuoret ja mukaan suunnitteluun voisi kutsua kaupungin eri liikuntayrittäjät.

Edullinen MoreMove -kortti sopisi myös kaupunkimme ikäihmisille, jolloin heillekin olisi mahdollista varata/tilata liikuntatiloja käyttöönsä mm. niinä aikoina Vesihelmessä tai kuntosaleilla, kun siellä on tilaa. Samalla voisimme kehittää myös Forssa-TV:n palveluja niin, että ne ikäihmiset, jotka eivät pääse kodeistaan uimaan, kuntosaleille tai jumpparyhmiin, voisivat osallistua Forssa-TV:n lähettämien liikunnallisten ohjelmien kautta kotona tehtävään arkiliikuntaan, keppijumppaan, kehonhuoltoon tai vaikkapa tanssiin.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä Forssan kaupungin tehtäväksi tuli järjestää asukkailleen hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käyttöä. Liikuntapalvelut ja niiden tarjoaminen sekä nuorille, että ikäihmisille on juuri sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, joka on nykykunnan yksi tärkeistä lakisääteisistä tehtävistä.

Emmi Lintonen

Jaa teksti