Forssan Lehden mielipidepalstalla on käyty keskustelua siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja laadusta huolehtiminen on vastuullista päätöksentekoa, eivätkä kaikki päättäjät ole joidenkin mielipiteiden mukaan toimineet vastuullisesti. Itkua, naurua, kissanhännän vetoa ja monenlaista väitettä on ollut palsta pullollaan. Olen sitä mieltä, että yhteistyötä tulee tiivistää lounaisessa Hämeessä niin, että saamme vielä paremmin äänemme kuuluviin kaikissa pöydissä. Periksi ei anneta. Meillä on yhteiset tärkeät tavoitteet, joita viemme keskustellen eteenpäin.

OmaHämeessä on tärkeää kuunnella ja kuulla työntekijöitä. Meillä on ensiluokkaisen osaavaa sote-henkilöstöä, jonka työolojen ja -hyvinvoinnin on oltava kunnossa. He ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita. Paras motivaatio työssä viihtymiseen on se, että pystyt kehittämään omaa työtäsi. Ilmiö on tuttu myös koulumaailmasta. Kun koulua kehitettiin, opettajat jätettiin kuulematta. Siitä ei syntynyt mitään hyvää ja nyt ihmetellään, miksi oppimistulokset heikkenevät avokonttoreissa.

Hämäläiset ansaitsevat saavutettavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Olen varma siitä, että työ palveluiden kehittämiseksi jatkuu hyvinvointialueella. Aluevaltuusto huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden resurssit turvataan myös jatkossa. Ongelmia on ollut, mutta ne ratkaistaan ja kuljetaan aina potilaiden hoito ja turvallisuus edellä.

Tulevaisuudessa on tärkeä pitää huolta siitä, että hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden kuluessa. Hoitopolku on tehtävä katkeamattomaksi ja saavutettavaksi. Yksityisellä palvelutuotannolla on oma roolinsa palveluiden saatavuuden turvaamisessa ja parantamisessa julkisen terveydenhoidon tukena. On kuitenkin muistettava, että vastuu palveluista on kaikissa tilanteissa hyvinvointialueilla, joten julkisen terveydenhoidon on oltava koko järjestelmän perusta.

Yksi suurimmista haasteista saumattomien hoitopolkujen osalta on monisairaiden ihmisten hoito, koska siitä ei kukaan tunnu ottavan kokonaisvastuuta. Suomessa on erikoistuneita lääkäreitä, jotka osaavat erikoisalansa, mutta ihmisiä ei voi hoitaa ja tutkia vain pala kerrallaan. Sairaat tarvitsevat kokonaisvaltaista huomiota. Perusterveydenhuollossa omalääkäri voisi vastata tämän kokonaisvastuun ottamisesta ja ko palvelua pitäisi kehittää potilaan etu huomioiden.

Toinen tärkeä ennaltaehkäisevä kehittämiskohde olisi seniorineuvolat, joita on kehitetty hyvin tuloksin jo ennen sote-uudistusta esim. Raahen seudulla. Seniorineuvola -malli olisi kopioitavissa meillekin. Eläkeläiset kutsuttaisiin säännöllisesti parin vuoden välein henkilökohtaiseen terveys- ja hyvinvointikartoitukseen seniorineuvoloihin. Lisäksi terveydenhoitajan luona olisi mahdollista käydä maksutta ilman, että kokee itsensä sairaaksi.

Harva on eri mieltä siitä, etteikö omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen olisi tärkeää. Kukaan meistä ei pärjää yksin elämän mittaisessa hyvinvointiprojektissamme ja siksi meidän on autettava ja kuunneltava toisiamme.

Emmi Lintonen

Kanta-Hämeen aluevaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jaa teksti