Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut   

Vaikeina aikoina ihmiset arvostavat vakautta ja vahvaa päätöksentekokulttuuria. Kuten kirjailija  Maria Jotuni on aikanaan todennut; Muutamat hädän hetket opettavat ihmiselle viisautta enemmän, kuin vuosikymmenien tasaiset olot. Vaikka tilanteet vaihteleva nopeasti, ei silti pidä lyödä lisää epävarmuustekijöitä kuntalaisten arkeen. On pystyttävä mahdollisimman vakaaseen toimintaan ja luoda uskoa tulevaisuuteen maailmassa, jossa ilmastokriisi ja luontokato, talouden tilan heikkeneminen ja konfliktit herättävät laajasti huolta. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen on viime vuoden aikana lisäksi vaikuttanut ruuan ja energian hintaan sekä turvallisuustilanteeseen erityisesti Euroopassa.

Kuluvalla valtuustokaudella olemme edenneet kriisistä toiseen. Kaupunginhallitus onkin valinnut tietoisesti tien, jolla halutaan lisätä vakautta kuntalaisten arkeen ja työstänyt yksimielisen talousarvioesityksen valtuuston käsiteltäväksi. Talousaervio on 750 000 alijäämäinen, mutta se on kuntalaisten palvelut säilyttävä. Aikaisempien vuosien ylijäämällä on mahdollista kattaa tuleva alijäämäinen vuosi. Taseessa oleva ylijäämä muodostaa kirjanpidollisen puskurin suhteessa kuntalain alijäämän kattamisvelvollisuutta koskeviin säännöksiin. Kuntapalveluiden alasajolla heikennettäisiin vain entisestään heikompien asemaa. Niiden asemaa, jotka palveluja eniten tarvitsevat. Sitoviin, kurjistaviin sopeuttamisohjelmiin emme olleet tässä vaiheessa valmiita lähtemään. 

Talouden vaikeissa näkymissä kunnissa on entistä tärkeämpää huolehtia myös työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan. Luottamus tulevaisuuteen edellyttää luottamusta työn jatkuvuuteen. Pätkätöitä ja pieniä tuntimäärää tekevien on hankala suunnitella aikaa eteenpäin. Näillä ihmisillä ei ole vapautta suunnitella arkea itse, kun varmuutta toimeentulosta ei ole. Näin ei voi olla ja siksi kunnan on kannettava vastuu työnantajana ja huolehtia siitä, että määräaikaisia työsuhteita ei perusteettomasti ketjuteta. 

Nyt ei ole aika etsiä säästöjä työntekijöiden selkänahoista, vaan nyt on uskallettava puolustaa heikompaa, uskallettava ottaa uusia harkittuja askeleita ja uskallettava elvyttää. Tämä on meille sosialidemokraateille ensiarvoisen tärkeää. Vastuullinen työantajapolitiikka edistää myös kaupungin työllisyyttä ja elinvoimaa.

Hyvät valtuutetut,

Meidän on kunnissa otettava tosissaan ilmastokysymykset. Johtavien ilmastotutkijoiden ennusteet ilmaston lämpenemisestä ovat toteutuneet ja pohjoisen pallonpuoliskon kesä oli maapallon mittaushistorian kuumin. Kesä-, heinä- ja elokuu olivat maailmanlaajuisesti 0,23 celsiusastetta lämpimämpiä kuin yksikään mittaushistorian aikaisempi kesä. Lämpötilojen tilastointi alkoi vuonna 1880. Tästä syystä pidän erityisen tärkeänä talousarvion kirjauksia siitä, että ekologisen järkivihreyden tiekartan tavoitteet viedään osaksi kaikkien kaupungin palvelualueiden toiminnallisia tavoitteita. Tämä, jos jokin on kaupungin järkivihreän strategian mukaista. Tiekartan avulla vahvistamme kaupungin imagoa kiertotalouden edelläkävijänä ja varmistamme sen, että kaupungin järkivihreä strategia toteutuu. Globaalien kriisien aikana olemme kaikki saaneet huomata sen, että paikallisilla teoilla saadaan aikaan maailmanlaajuinen vaikutus. Olen sanonut tämän saman teille jokaisessa budjettikäsittelyssä kuluneen kymmenen vuoden aikana, mutta nyt todella on  viimeiset hetket toimia, jotta lapsillamme ja heidän lapsillaan on vielä maapallo, jolla elää. Olemme auttamatta myöhässä. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ekosysteemien toimivuus ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiksi. Meillä jokaisella on velvollisuus olla mukana tässä työssä.

Hyvät valtuutetut,

Kun kunnat laskevat vuosikatteensa pelkkinä euroina, olisi hyvä myös mitata entistä enemmän elämän laatua ja lasten hyvinvointia kuntien keskinäisen paremmuuden mittarina. Sellainen kilpailuttaminen olisi satsaus tulevaisuuteen, sillä onnellinen lapsuus on tae onnelliselle aikuisuudelle. Talousarvioon on kirjattu tavoitteet kuulla kuntalaisia, sidosryhmä ja lapsia entistä paremmin. Tästä meillä on hienoja esimerkkejä jo esimerkiksi LastenForssa-valtuuston ja nuorisovaltuuston osalta, mutta kuulemisen muotoja on mahdollista kehittää yhä edelleen.

Palvelurakennetta pohdittaessa on muistettava ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys. Niiden avulla säästämme. Suurin osa näistä palveluista ei ole lakisääteisiä, mutta kuntien elinvoiman kannalta ne ovat todella tärkeitä. Koulutukseen, nuorisotyöhön, kulttuuriin ja liikuntaan panostaessa säästämme sosiaali- ja terveyskuluissa, sekä työllisyydenhoidon maksuissa. Summia näistä säästöistä on mahdoton arvioida, mutta on selvää, että ennaltaehkäisy on aina halvempaa, kuin jälkien myöhemmin korjailu.

Vuosittain julkaistavan International IDEA -instituutin raportin mukaan demokratian tila jatkoi heikentymistä vuoden 2022 aikana. Tästä huolimatta poliittinen osallistuminen on kasvanut: kansalaisyhteiskunta ja sosiaaliset liikkeet ovat aktivoituneet demokratian puolustamisessa ja uudistamisessa. Meidän on kunnissa otettava entistä paremmin kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja tunnustettava se, kuinka tärkeää kolmannen sektorin työ meille on.

Nyt on kiitoksen aika: Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää menneestä vuodesta. Edelleen erityiskiitos Forssan kaupungin henkilöstölle, joka on tänäkin vuonna mahdollistanut kustannustehokkaasti forssalaisille asukkaille erinomaiset palvelut.

Jaa teksti