Hyvinvointialueiden valmistelutyössä on kiinnitetty huomioita siihen, kuinka ikääntyminen lisää painetta viedä ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita entistä enemmän koteihin. Mielestäni suunta on oikea. Hämmästyttävää kuitenkin on se, että hyvin harvoin keskustellaan siitä, miten ikäihmisten näkökyvystä aiotaan huolehtia ennaltaehkäisevästi.

Jokaisen henkilön näkö muuttuu silmän ikääntyessä. Kuten kaikkien muidenkin sairauksien, myös silmäsairauksien osalta ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää. Näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa keskeisesti elämänlaatuun, kun ympäristön seuraaminen vaikeutuu. Tutkimusten mukaan jo pelkästään näön heikkeneminen voi aiheuttaa yhtä paljon psykososiaalisia vaikeuksia kuin se, että näkö menetetään kokonaan. Siksi onkin tärkeää todeta ja hoitaa silmäsairauksia ajoissa.

Mielestäni silmäpalveluiden saatavuuden helpottamiseksi terveydenhuollosta pitää löytyä hammasterveyden tavoin myös selkeä silmäterveyden palveluketju, jossa käytetään moniammatillista yhteistyötä silmäterveyden ja näkemisen ammattilaisten välillä. Tehokkaat ennaltaehkäisevät palvelut tulevat aina halvemmiksi, kuin korjaavat toimenpiteet. On myös muistettava se, että näön muuttuminen voi aiheuttaa elämänpiirin kaventumista ja sen myötä jopa yksinäisyyttä.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee yli 25 prosenttiin. Väestön ikärakenteen vanhetessa silmäsairaudet lisääntyvät ja samaan aikaan silmäterveydenhuollon ammattilaisten määrä vähenee. Olenkin ollut erittäin huolissani siitä, ettei hyvinvointialueella ole mitään selkeitä suunnitelmia siitä, kuinka silmäterveyden ennaltaehkäiseviä palveluita aiotaan kehittää. Nyt tarvitaan nopeita toimia, jotta emme päädy tilanteeseen, jossa alkavat silmäsairaudet jäävät entistä enemmän huomaamatta. 

Emmi Lintonen,
optometristi, optikko
aluevaltuutettu

Jaa teksti