Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen synkimpiä epäkohtia. Sukupuolittunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta koskettaa liian monen tytön ja naisen elämää, sekä vaarantaa heidän oikeuksiansa. Suomalaisista 16–74-vuotiaista 75 % on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa. Naiset kokevat miehiä useammin parisuhdeväkivaltaa, ollen etenkin fyysisen ja seksuaalisen väkivallan tai vainon uhreja.

Valtioneuvoston tutkimus lähisuhdeväkivallasta ja sen kustannuksista paljastaa, että naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Näin on laskettu THL:n, Jyväskylän yliopiston ja Tilastokeskuksen tutkimuksessa. Todellisuudessa terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat vielä suuremmat. Lähisuhdeväkivallan hintalapusta kirjoittaminen tuntuu inhimillisen kärsimyksen rinnalla hyvin epämiellyttävältä, mutta hintalapun suuruus kertoo, kuinka laajasta ongelmasta on kysymys. Kissa on nostettava pöydälle!

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja siihen liittyvät toimet ovat investointi nykyisten pikkutyttöjen, tulevien naisten, turvallisempaan elämään. Väkivallaton elämä on keskeinen osa meidän kaikkien hyvinvointia. Kenenkään ei tarvitse pelätä. 

Marinin hallitus on tehnyt tärkeitä uudistuksia ja päätöksiä, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Yksi tärkeimmistä on seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa raiskauksen kriteeristöä muutettiin suostumusperustaiseksi. Lisäksi rikoslakiin on lisätty sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi.

Marinin hallitus on myös esittänyt lähestymiskiellon tehostamista sähköisen valvonnan avulla. Esitys sisältää tärkeät kirjaukset kiellon hakemisen maksuttomuudesta sekä lähestymiskiellon rikkomista koskevan rikosasian käsittelyä kiireellisesti. 

On häpeä, jos emme pysty puhdistamaan tasa-arvon mallimaassamme tätä häpeätahraa. Suomalaiset tytöt ansaitsevat väkivallattoman tulevaisuuden. Elämä ilman väkivaltaa on ihmisoikeus.

Emmi Lintonen

Demarinaisten 1.vpj. 

PES Womenin hallituksen jäsen 

Jaa teksti