Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Maailman tulevaisuus riippuu siitä, miten pienimpien käy. Menneen vuoden aikana tämä sanoma on tullut entistä konkreettisimmaksi, kun olemme taistelleet korona-pandemiaa vastaan. Niin valtion kuin kuntienkin tavoitteena on ollut, että suojelemme ensimmäisenä pienimmät ja heikoimmat. Tämä tavoite on ollut meille tärkeä myös Forssassa. Ensi vuoden toiminnan suunnittelua helpottaa ylijäämäinen talousarvio. Ylijäämäisestä talousarvioista voi antaa kiitosta myös Suomen hallituksen kuntiin jakamille koronatuille. Näillä Suomen hallituksen koronaeuroilla voimme mahdollisimman hyvin edelleen huolehtia kaikista kuntalaisista.

Taloudellisesti vaikeina aikoina ihmiset arvostavat vakautta ja vahvaa päätöksentekokulttuuria. Vaikka tilanteet vaihteleva nopeasti, ei silti pidä lyödä lisää epävarmuustekijöitä kuntalaisten arkeen. On pystyttävä mahdollisimman vakaaseen toimintaan ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Siksi tänä historiallisen poikkeavana aikana kunnissa on entistä tärkeämpää huolehtia myös työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan. Luottamus tulevaisuuteen edellyttää luottamusta työn jatkuvuuteen. Pätkätöitä ja pieniä tuntimäärää tekevien on hankala suunnitella aikaa eteenpäin. Näillä ihmisillä ei ole vapautta suunnitella arkea itse, kun varmuutta toimeentulosta ei ole. Näin ei voi olla ja siksi kunnan on kannettava vastuu työnantajana ja huolehtia siitä, että määräaikaisia työsuhteita ei perusteettomasti ketjuteta.

Nyt ei ole aika etsiä säästöjä työntekijöiden selkänahoista, vaan nyt on uskallettava puolustaa heikompaa, uskallettava ottaa uusia harkittuja askeleita ja uskallettava elvyttää. Tämä on meille sosialidemokraateille ensiarvoisen tärkeää. Vastuullinen työantajapolitiikka edistää myös kaupungin työllisyyttä ja elinvoimaa. Pitää myös tässä kohtaa kiittää kaupunkimme henkilöstöä, joka on poikkeavassa tilanteessa osoittanut joustavuutta ja tahtoa toimia uudella tavalla vaikeassa poikkeustilanteessa. Henkilöstömme on toiminut vahvasti ajatuksella, kun mikään ei ole varmaa, ihan kaikki on mahdollista.

Hyvät valtuutetut, Meidän on kunnissa myös otettava tosissaan ilmastokysymykset. Korona-kriisin aikana olemme kaikki saaneet huomata sen, että paikallisilla teoilla saadaan aikaan maailmanlaajuinen vaikutus. Nyt on viimeiset hetket toimia, jotta lapsillamme ja heidän lapsillaan on vielä maapallo, jolla elää. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ekosysteemien toimivuus ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiksi. Meillä jokaisella on velvollisuus olla mukana tässä työssä. Emme varmaan halua olla heitä, jotka sanovat nuorille, että me ymmärsimme, mutta emme välittäneet.

Kunnan päätöksenteossa ja strategiatyössä meidän on löydettävä vastaus siihen, miksi Forssan ei haluta muuttaa? Miksi Forssa ei ole houkutteleva asuinpaikka lapsiperheille, eläkeläisille tai yksinasuville, vaikka meillä on lähes tulkoon kaikki täällä kunnossa. Jos tätä ongelmaa ei saada korjattua, veronmaksukykymme vähenee, valtionosuutemme romahtavat, asuntojen hinnat laskevat ja elinkeinoelämä hiipuu. Tätä meistä kukaan ei halua ja siksi onkin tärkeää panostaa tähän kaikilla sektoreilla. Jos jossain, niin tässä asiassa tarvitsemme ideariihiä, joihin kaikki kuntalaiset voivat osallistua kertomalla, miksi minusta tuli forssalainen tai miksi haluan olla forssalainen Forssassa. Voimmehan me palkitakin sellaisen forssalaisen, joka kehuillaan saa ihmisiä muuttamaan kaupunkiimme. Tietenkin tässäkin pohdinnassa on tärkeintä muistaa, että työ ja hyvät kaupungin peruspalvelut ovat keskiössä. Mitkään vippaskonstit tai mainoslauseet eivät saa ihmisiä muuttamaan Forssaan.

Korona-aika on ollut rankka monelle perheelle 

Koska yhteiskuntamme tämän hetkinen tila heijastelee lastemme hyvinvointia, on sen myös vastattava huutoon ja korjattava suuntaa, jos lapsillamme ilmenee ongelmia. Forssassakin lastensuojelumenojen kasvun taakse on nähtävä. Miten toimimme, että lapsiperheillämme olisi parempi olla? Jos joku niin se on tulevaisuutemme päätöksenteon tärkeimpiä kysymyksiä. 

Forssassa on tärkeää tarjota palveluja perheille tukemalla vanhempien kasvatustyötä. Parasta lapsityötä on se, että autetaan vanhempia elämän eri vaiheissa. Huolehditaan siitä, että päiväkodeissa on sen kokoiset ryhmät, että niissä pystytään ottamaan  huomioon jokaisen lapsen erityispiirteet. Huolehditaan, että opettajien ja koulunkäynninohjaajien ääni kuuluu paremmin, kun uusia kouluun kohdistuvia suunnitelmia tehdään, koska he ovat parhaita koulun arjen asiantuntijoita. On myös huolehdittava siitä, että kouluissa opetuksen lisäksi oppilaiden psykososiaaliset palvelut ovat kunnossa. On tärkeää luoda turvaa lasten elämään mahdollistamallakouluissa myös lasten aamu-ja iltapäivätoiminta ja kesäisin mahdollisesti kesäkerhotoiminta.

Kun kunnat laskevat vuosikatteensa pelkkinä euroina, olisi hyvä myös mitata entistä enemmän elämän laatua ja lasten hyvinvointia kuntien keskinäisen paremmuuden mittarina. Sellainen kilpailuttaminen olisi satsaus tulevaisuuteen, sillä onnellinen lapsuus on tae onnelliselle aikuisuudelle. Forssalla on hallussa Unicefin lapsiystävällinen kaupunki -titteli jo toistamiseen. Se on hieno asia, mutta voisimmeko vielä parantaa lapsiystävällisyyttämme niin, että saisimme tittelin vielä kolmannen kerran? Kuunnellaanko lapsia aidosti heidän ehdoillaan? Onko esim. monitoimikeskuksen valmistelussa kuultu oikeasti oppilaita? Vai onko heitä vain kuunneltu, mutta ei kuultu?

Hyvät valtuutetut, talousarviokirjaan sisältyy paljon asioita, joista haluan vielä nostaa esiin terveyspalvelut. Niiden säilyminen paikkakunnalla on välttämätöntä. Ilman niitä Forssa näivettyy entisestään. Hyvä sairaala on kilpailutekijä. Assi-sairaalasta keskustelemme varmasti vielä monesti, mutta meille forssalaisille on elinehto, että Assista, Tayssista, Tyksistä huolimatta meilläkin pääsee lähellä hoitoon eikä aina tarvitse hakeutua kauas hakemaan apua.

Jos joku niin korona on opettanut meille, että pieni on kaunista. Suuret massat eivät enää kiinnosta ja se on tulevaisuudessa meidän vahva kilpailutekijä.

Nyt on kiitoksen aika: Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää menneestä vuodesta ja toivottaa forssalaisille, valtuutetuille ja heidän perheilleen rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021. Edelleen erityiskiitos Forssan kaupungin henkilöstölle, joka on tänäkin vuonna mahdollistanut kustannustehokkaasti forssalaisille asukkaille erinomaiset palvelut. Lähetämme myös tsemppiterveiset kaikille kaupunkilaisille, jotka ovat malttaneet noudattaa ohjeita ja rajoituksia. Toivottavasti jaksamme yhä ottaa pandemian vakavasti ja paluu normaaliin tapahtuu mahdollisimman pian.

Jaa teksti