Maailmanlaajuisesti jopa 15 % ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita ja Suomessa yli 1,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee niihin lisää saavutettavuutta. Euroopan unioni sääti vuonna 2016 saavutettavuusdirektiivin (2016/2021), jonka siirtymäkausi päättyi syyskuussa 2020. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on, että jokainen voi käyttää digitaalisia palveluita toimintarajoitteista riippumatta. Direktiivi koskee kaikkia julkisia verkkopalveluita myös esim. kuntien ja valtion hallintoa. Kunnissa tämä tarkoittaa digitaalisten palvelujen lisäksi esimerkiksi sitä, että kunnanvaltuuston kokoukset täytyy tekstittää jälkikäteen.

Meidän on huolehdittava Forssassa siitä, että jokaisella kuntalaisella on yhdenvertaiset tiedonsaantioikeudet päätöksenteosta. Yhteisiin tavoitteisiin on sitouduttava myös Forssassa ja meillä tulee olla riittävät resurssit direktiivin toimeenpanoon. Direktiivin tarkoitus on nimenomaan parantaa kuntalaisten tiedonsaantioikeutta sekä erityisryhmien asemaa ja osallisuutta, ei vaikeuttaa sitä. Forssan valtuuston kokousvideoiden poistaminen 14 vuorokauden jälkeen ei ole direktiivin tavoitteiden mukaista. Saavutettavuus ja tiedonsaantioikeus poliittisista päätöksistä ovat olennainen osa demokratiaa.

Esitämme, että Forssan kaupunki huolehtii siitä, että kaikki Forssan kaupungin palvelut ovat saavutettavuusdirektiivin vaatimalla tasolla mahdollisimman pian.

Forssassa 14.12.2020

Emmi Lintonen

Jaa teksti