VALTUUSTOALOITE

Parempaa ja tasa-arvoisempaa työantajapolitiikkaaForssan kaupungissa, kuten monissa muissakin suomalaisissa kunnissa, perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia ketjutetaan. Julkisen sektorin työpaikoista jopa neljäsosa on määräaikaisia, vaikka määräaikaisuudelle ei ole perusteita.

Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen tarkoittaa, että työnantaja ja työntekijä ovat solmineet useita perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Määräaikaista työsopimuksista säädetään työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa, jonka mukaan ”Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.” Sekä työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan ”Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.”

Oikeuskäytäntö määräaikaisuuksien käytöstä alkaa olla varsin kattavaa ja selkeää. Jos työantajalla on joissain tehtävässä pysyvä työvoiman tarve, ei määräaikaisuuksien käyttö niissä tehtävissä ole sallittua KKO:2015:64 ja KKO:2015:65.

Forssan kaupungissa esimerkiksi koulunkäynninohjaajien määräaikaisia työsopimuksia ketjutetaan jopa vuosikausia, vaikka työvoiman tarve on pysyvä. Määräaikaiset pätkätyöt aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuudesta, riittämättömyyttä, toimeentulo-ongelmia ja eri palvelualueilla epätasa-arvoa.

Esitämme valtuustoaloitteena seuraavaa: Forssan kaupunki aloittaa tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman ja laillisen työnantajapolitiikan ja selvittää kaikki määräaikaisten työntekijöiden ketjutukset ja niiden laillisuuden koko kaupunkikonsernissa.

Jaa teksti