Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut   

Muutamat hädän hetket opettavat ihmiselle viisautta enemmän, kuin vuosikymmenien tasaiset olot, totesi kirjailija Maria Jotuni aikanaan ja kuluneiden vuosien aikana tämä sanoma on tullut entistä konkreettisimmaksi, kun olemme taistelleet korona-pandemiaa vastaan. 

Maaliskuussa 2020 alkanut COVID-19-epidemia on leimannut edelleen vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Kuntaliiton tilastojen mukaan korona ei kuitenkaan toistaiseksi ole heikentänyt kuntataloutta, mutta tilanteet voivat muuttua nopeasti. Kuntatalouden   tuloja ja menoja summaavista tunnusluvuista   (kuten   vuosikate, tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta)   näkyy, että kuntatalouden tila   on   säilynyt   kuluvan vuonna olosuhteisiin nähden   varsin vahvoissa tunnusluvuissa.  

Taloudellisesti vaikeina aikoina ihmiset arvostavat vakautta ja vahvaa päätöksentekokulttuuria. Vaikka tilanteet vaihteleva nopeasti, ei silti pidä lyödä lisää epävarmuustekijöitä kuntalaisten arkeen. On pystyttävä mahdollisimman vakaaseen toimintaan ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Tähän vakauteen kaupunginhallitus on uskonut ja työstänyt yksimielisen talousarvioesityksen valtuuston käsiteltäväksi.

Tulevina vuosina rakennetaan uutta, kun käydään historian ensimmäiset aluevaalit ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Meidän kaikkien tulee olla mukana varmistamassa, että soteuudistus toimii ja onnistuu. Tarvitsemme hoitoalalle   tarpeeksi henkilökuntaa ja heille   tulee   maksaa heidän ansaitsemansa palkka. Sama koskee niin ikäihmisten palveluita kuin lasten päivähoitoa. Mielestäni on uskomaton vääryys, että meidän rakkaista huolehtiville ei makseta   hoitotyöstä kunnon korvausta.

Tänä historiallisen poikkeavana aikana kunnissa on entistä tärkeämpää huolehtia työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan. Luottamus tulevaisuuteen edellyttää luottamusta työn jatkuvuuteen. Pätkätöitä ja pieniä tuntimäärää tekevien on hankala suunnitella aikaa eteenpäin. Näillä ihmisillä ei ole vapautta suunnitella arkea itse, kun varmuutta toimeentulosta ei ole. Näin ei voi olla ja siksi kunnan on kannettava vastuu työnantajana ja huolehtia siitä, että määräaikaisia työsuhteita ei perusteettomasti ketjuteta.   

Iso huolenaiheemme Forssan seudulla on väestökehitys. Edelleenkään pito- ja vetovoimamme eivät ole kunnossa ja elinvoimaamme tarvitaan lisäpotkua. Ensi vuoden toiminnan suunnittelua helpottaa kuitenkin ylijäämäinen talousarvio. Nyt ei ole aika etsiä säästöjä työntekijöiden selkänahoista, vaan nyt on uskallettava puolustaa heikompaa, uskallettava ottaa uusia harkittuja askeleita ja uskallettava elvyttää. Tämä on meille sosialidemokraateille ensiarvoisen tärkeää. Vastuullinen työantajapolitiikka edistää myös kaupungin työllisyyttä ja elinvoimaa. Tässä kohtaa haluankin kiittää kaupunkimme henkilöstöä, joka on jälleen alati muuttuvassa tilanteessa osoittanut joustavuutta ja tahtoa toimia. Henkilöstömme on toiminut vahvasti ajatuksella, kun mikään ei ole varmaa, ihan kaikki on mahdollista.

Hyvät valtuutetut

Meidän on kunnissa myös otettava tosissaan ilmastokysymykset. Siksi pidän erityisen tärkeänä talousarvion kirjausta siitä, että kaupunki perustaa vuoden 2022 aikana ilmastotyöryhmän, joka koordinoi kaupungin ilmasto- ja järkivihreysasioita. Tämän avulla vahvistamme kaupungin imagoa kiertotalouden edelläkävijänä ja varmistamme sen, että kaupungin järkivihreä strategia toteutuu. Korona-kriisin aikana olemme kaikki saaneet huomata sen, että paikallisilla teoilla saadaan aikaan maailmanlaajuinen vaikutus. Nyt on viimeiset hetket toimia, jotta lapsillamme ja heidän lapsillaan on vielä maapallo, jolla elää. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ekosysteemien toimivuus ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiksi. Meillä jokaisella on velvollisuus olla mukana tässä työssä. Emme varmaan halua olla heitä, jotka sanovat nuorille, että me ymmärsimme, mutta emme välittäneet.   

Hyvät valtuutetut

Valitsemamme kaupunkistrategian lapsiystävällisyydestä on myös arvovalinta. Lapsiystävällisyyden pitää olla oikea arvo eikä päälle liimattu keksitty hokema. Sen pitää näkyä lapsiperheittemme arjessa.

Korona-aika on ollut rankka monelle perheelle. Koska yhteiskuntamme tämän hetkinen tila heijastelee lastemme hyvinvointia, on sen myös vastattava huutoon ja korjattava suuntaa, jos lapsillamme ilmenee ongelmia. Forssassakin lastensuojelumenojen kasvun taakse on nähtävä. Miten toimimme, että lapsiperheillämme olisi parempi olla? Jos joku niin se on tulevaisuutemme päätöksenteon tärkeimpiä kysymyksiä.   Forssassa on tärkeää tarjota palveluja perheille tukemalla vanhempien kasvatustyötä. Parasta lapsityötä on se, että autetaan vanhempia elämän eri vaiheissa. Huolehditaan siitä, että päiväkodeissa on sen kokoiset ryhmät, että niissä pystytään ottamaan huomioon jokaisen lapsen erityispiirteet. Meille sosiaalidemokraateille subjektiivinen päivähoito-oikeus on ollut ensiarvoisen tärkeää ja siksi olemme ilolla seurannneet sitä, miten käytettyjä varhaiskasvatuksen palvelut ovat. Tämä kertoo siitä, että palvelu on laadukkaita ja vanhemmat luottavat Lapsiystävälliseen Forssaan. 

Olisi aika erikoista, jos ei tässä valtuustossa puhuttaisi myös kouluverkosta. Tämän vuoden budjetti antaa valoa siihen, ettei näillä talousluvuilla kouluverkkoomme tarvitse tulevina vuosina puuttua. Olen koko ajan ollut sitä mieltä, että ratkaisut koulu- ja päiväkotiverkkoon tehtiin silloin, kun monitoimikeskukseen päätettiin sijoittaa Kuhala, Tölö, Kurjenpesä ja Taikatuuli. Nyt pitää antaa työrauha tälle yhdistymiselle. Kaupunginhallitus lähetti kouluverkkoselvityksen uudelleen valmisteluun. Nyt onkin erittäin tärkeää se, että tulevissa suunnitelmissa oikeasti ja puolueettomasti arvioidaan Akvarellissa työskentelevien oppilaitten määrä ja tilojen riittävyys.

Kun kunnat laskevat vuosikatteensa pelkkinä euroina, olisi hyvä myös mitata entistä enemmän elämän laatua ja lasten hyvinvointia kuntien keskinäisen paremmuuden mittarina. Sellainen kilpailuttaminen olisi satsaus tulevaisuuteen, sillä onnellinen lapsuus on tae onnelliselle aikuisuudelle. Talousarvioon on kirjattu tavoitteet kuulla kuntalaisia, sidosryhmä ja lapsia entistä paremmin. Tästä meillä on hienoja esimerkkejä jo esimerkiksi LastenForssa-valtuuston ja nuorisovaltuuston osalta, mutta kuulemisen muotoja on mahdollista kehittää yhä edelleen.

Hyvät valtuutetut

talousarviokirjaan sisältyy paljon asioita, joista haluan vielä nostaa esiin terveyspalvelut. Niiden säilyminen paikkakunnalla on välttämätöntä myös sen jälkeen, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Ilman niitä Forssa näivettyy entisestään. Hyvä sairaala on kilpailutekijä ja meille forssalaisille on elinehto, että Assista, Tayssista ja Tyksistä huolimatta meilläkin pääsee lähellä hoitoon eikä aina tarvitse hakeutua kauas hakemaan apua. Korona on opettanut meille, että pieni on kaunista. Suuret massat eivät enää kiinnosta ja se on tulevaisuudessa meidän vahva kilpailutekijä. 

Nyt on kiitoksen aika: Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää menneestä vuodesta ja toivottaa forssalaisille, valtuutetuille ja heidän perheilleen rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2022. Edelleen erityiskiitos Forssan kaupungin henkilöstölle, joka on tänäkin vuonna mahdollistanut kustannustehokkaasti forssalaisille asukkaille erinomaiset palvelut. Lähetämme myös tsemppiterveiset kaikille kaupunkilaisille, jotka ovat malttaneet noudattaa ohjeita ja rajoituksia. Vanha eskimoiden sananlasku sanoo: Olkoon iglussasi lämmin, lampussasi öljyä ja sydämessäsi rauha. 

Oikein rauhallista loppuvuotta kaikille!

Jaa teksti