Maaliskuussa 2021 kotimaisen omistajuuden vahvistamista pohtinut Juha Sipilän vetämä työryhmä luovutti raporttinsa työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työryhmän raportissa oli 70 erilaista toimenpidettä. Työryhmän agendalla oli mm. tavoite, jossa selvitettäisiin mahdollisuutta liittää osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta. Ehdotuksen mukaan Suomen valtio avaisi jokaiselle vastasyntyneelle Suomessa vakituisesti asuvalle lapselle osakesäästötilin, jolle valtio lahjoittaisi 300 euroa. Varojen sijoittamisesta päättäisivät huoltajat, joille annettaisiin riippumatonta sijoitusmateriaalia äitiyspakkauksessa ja neuvolassa. 

Jokainen Suomessa syntynyt vauva saisi tilin ja koulussa esimerkiksi 15-vuotiaana opeteltaisiin, miten sijoittamista ja omistamista tehdään. Osakesäästötilin saisi jokainen hallintaansa täysi-ikäisenä.

Työryhmän mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulee panostaa myönteiseen asenneilmapiiriin ja omistajuuden osaamiseen kaikilla koulutusasteilla, aina peruskoulusta alkaen. Opetussuunnitelmien talousosaamisen sisältöjen riittävyyttä ja ajantasaisuuttaa tulee tarkastella, sekä akateemista tutkimusta lisätä. 

Omistajuus demokratisoituu ja kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus omistaa ja käyttää omistajavaltaa.

Kotimaisen omistajuuden työryhmän esitys osakesäästötilistä osaksi äitiyspakkausta on kannatettava ehdotus demokratian kannalta.

Siksi esitämme valtuustoaloitteena, että Forssan kaupungissa lähdetään selvittämään kunnianhimoisesti etujoukoissa, kuinka voidaan toteuttaa kotimaisen omistajuuden työryhmän esitystä osakesäästötilistä. Ehdotammekin, että jokaiselle koulunsa aloittavalle forssalaiselle lapselle tehdään oma osakesäästötili, johon kaupunki tallettaa esim. 150 euroa. Koska maailma muuttuu koko ajan epävarmemmaksi, rahaan liittyvät taidot tulevat entistä tärkeämmiksi. Tällä ajatuksella voimaannutetaan ja lisätään tavallisten forssalaisten talousviisautta tulevaisuudessa. On tärkeää, että Forssan kaupungin perusopetuksessa lähdetään harjoittelemaan oppitunneilla, oppilaskerhoissa ja valinnaisaineissa säästämistä ja taloustaitoja. Kaupungin avaaman ekaluokkalaisen osakesäästötilin saisi jokainen forssalainen koululainen hallintaansa täysi-ikäisenä. 

Forssa 10.5.2021

Emmi Lintonen + sd-valtuustoryhmä 

Jaa teksti